• Warta Travel 24 wyjazdy zagraniczne - ubezpieczenie w czasie podróży zagranicznej obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej.
 • Warta Travel 24 wyjazdy krajowe - ubezpieczenie w czasie podróży krajowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, bagażu i sprzętu.
Kup ubezpieczenie
 • Pakiety biletowe - ubezpieczenia przeznaczone dla osób podróżujących autokarami, promami, samolotami po Europie i basenie Morza Śródziemnego.
 • Pakiety wakacyjne - ubezpieczenia przeznaczone dla osób podróżujących i wypoczywających również aktywnie na terenie obszaru Europy i basenu Morza Śródziemnego.
 • Signal Iduna Travel - ubezpieczenie podróżne obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie bagażu.
 • Signal Iduna SKI - ubezpieczenie podróżne dla turystów uprawiających sporty narciarskie.
 • Signal Iduna NNW RP - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP.
 • Signal Iduna Cudzoziemcy - ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających na terenie RP.
Kup ubezpieczenie
 • ERV Travel - ubezpieczenie podróżne TIP oraz TOP indywidualne, rodzinne i grupowe.
 • ERV Biznes Travel - ubezpieczenie w czasie wyjazdów służbowych.
 • ERV Cudzoziemcy - ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających na terenie RP.
 • ERV NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP.
Kup ubezpieczenie
 • Ubezpieczenie rowerzysty.
 • Travel World - ubezpieczenie turystyczne, obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny i odpowiedzialność cywilną w czasie podróży zagranicznych.
 • NNW Polska - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Polski.
 • SKI i SPORT - ubezpieczenie dla uprawiających sporty.
Kub ubezpieczenie
 • Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych Generali - zapewnia ubezpieczenie Kosztów Leczenia wraz z ASSISTANCE, Następstw Nieszczęśliwych wypadków, OC, Bagażu Podróżnego, Sprzętu Sportowego.

W ramach ubezpieczenia zapewniamy całodobowy dyżur telefoniczny. Dodatkowo pokryjemy koszty poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu. Zapewniamy również pomoc w przypadku opóźnienia lotu. Do ubezpieczenia można zastosować zwyżki związane z całą gamą sportów, chorobami przewlekłymi, praca fizyczną nawet o wysokim stopniu ryzyka.

Kup ubezpieczenie